Dynamogen инструкция по применению

Dynamogen инструкция по применению

Tərkibi
Hər 10ml-lik ampulda:
Təsiredici maddələr:
Qlutodin (Siproheptadin &alpha, — Ketoqlutarat). 3mq
Arginin Aspartat. 1q
K&ouml,mək&ccedil,i maddələr: Saxaroza (4.224 q), 70%-li sorbitol məhlulu (4.875 q), su, aromatizatorlar və s.

Farmakolojı x&uuml,susiyyətləri
Dynamogen, əhəmiyyətli iştahgətirici və &uuml,mumi tonuslandırıcı təsirə malikdir. Onda fiziki və psixi yorğunluğu və iştahasızlığı aradan g&ouml,t&uuml,rən iki maddə — Qlutodin (FAES FARMA, S.A orijinal maddə) və Arginin Aspartat kombinə olunmuşdur.

İstifadəsinə g&ouml,stərişlər
Dynamogen, energetik aktivləşmədə iştirak edən əsas elementlərin sorulmasını bərpa etmək tələb olunan b&uuml,t&uuml,n proseslərdə g&ouml,stərişdir: asteniya və psixoasteniya, anoreksiya, pis qidalanma, hər hansı bir xəstəlikdən sonra sağalma d&ouml,vr&uuml,, zehni qabiliyyətin zəifləməsi, uşaqlarda b&ouml,y&uuml,mənin ləngiməsi və məktəbdə yorulma və s.


Əks g&ouml,stərişlər
Siproheptadinə qarşı y&uuml,ksək həssaslığı olan xəstələrdə əks g&ouml,stərişdir.
Tərkibində Siproheptadin &alpha, — Ketoqlutarat olduğundan, laktasiya d&ouml,vr&uuml,ndə, vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlara və yenidoğulmuşlara təyin olunması əks g&ouml,stərişdir. Əks g&ouml,stəriş olmasa da qaraciyər və b&ouml,yrəklərin ciddi pozğunluqları olan şəxslərdə istifadəsi məsləhət g&ouml,r&uuml,lm&uuml,r.

Digər dərman vasitələri və qida ilə qarşılıqlı təsiri
MAO inhibitorları ilə birgə istifadə olunmamalıdır.
Antixolinergik dərman vasitələri, neyroleptiklər və ya trisiklik antidepressantlarla yanaşı istifadəsindən &ccedil,əkinmək lazımdır, belə ki, onların antixolinergik effektlərin toplanması baş verə bilər.
Yuxugətiricilər və ya b&ouml,y&uuml,k trankvilizatorlarla birlikdə təyin olunması məqsədəuyğun deyil, &ccedil,&uuml,nki yuxut&ouml,rədici effektləri artır.
Qəbul olunmuş alkoqolun təsirini artıra bilər.

X&uuml,susi g&ouml,stərişlər
Yaşlı xəstələrə, prostat vəzin hipertrofiyasında və bağlıbucaq qlaukomadan əziyyət &ccedil,əkən insanl.
də nəzərə alınmalıdır.
Preparatın hər daxilə qəbul &uuml,&ccedil,&uuml,n ampulunda 3.41 q sorbitol vardır. Bu, mədə pozğunluğu və ishala səbəb ola bilər. Fruktozaya qarşı irsi d&ouml,z&uuml,ms&uuml,zl&uuml,y&uuml, olan xəstələr dərmanı qəbul etməməlidir.

Əlavə təsirləri
Siproheptadit &alpha, — Ketoqlutarat y&uuml,ng&uuml,l yuxululuq t&ouml,rədir, ancaq bir ne&ccedil,ə g&uuml,n qəbul olunduqdan sonra bu təsiri adətən aradan qalxır.

Nəqliyyat vasitəsini və ya potensial təhl&uuml,kəli mexanizmləri idarəetmə
qabiliyyətinə təsiri
Nəqliyyat vasitəsini və ya potensial təhl&uuml,kəli mexanizmlərin idarə olunması zamanı preparatın yuxululuq t&ouml,rətmə qabiliyyəti nəzərə alınmalıdır.

İstifadə qaydası və dozası
Uşaqlar: G&uuml,ndə 2 dəfə, yeməkdən yarım saat əvvəl 1ampul i&ccedil,məlidirlər.
2 yaşdan ki&ccedil,ik uşaqlara təyin edilməməlidir.
Ağır anoreksiyadan əziyyət &ccedil,əkən və ya əhəmiyyətli dərəcədə bədən k&uuml,tləsi defesiti olan uşaqlara g&uuml,ndə 3 i&ccedil,məli ampuldan ibarət dozalanma məsləhət g&ouml,r&uuml,l&uuml,r.
B&ouml,y&uuml,klər: G&uuml,ndə &uuml,&ccedil,ə qədər ampul qəbul etməlidirlər.


Doza həddinin aşılması
Preparatın həddən &ccedil,ox qəbulu, x&uuml,susən uşaqlarda, depressiyaya və ya MSS-in stimullaşmasına, hətta qıcolmalara səbəb ola bilər.
G&ouml,r&uuml,lməli təcili tədbirlər: Xəstəyə ilıq su i&ccedil,irdərək qusdurmaq lazımdır. Əgər bu m&uuml,mk&uuml,n olmazsa mədə duzlu məhlul ilə yuyulmalıdır. Həm&ccedil,inin işlədici duzlardan da istifadə etmək olar (məs. maqnezium-sulfat). Xəstənin təzyiqi aşağı d&uuml,şərsə hər hansı vazopressordan istifadə edilməsi məsləhət g&ouml,r&uuml,l&uuml,r. Hər halda xəstəyə xəstəxana şəraitində k&ouml,mək edilməsi t&ouml,vsiyə olunur.
Doza həddinin aşıldığı hallarda və ya təsad&uuml,fən preparatın b&ouml,y&uuml,k dozası gəbul edildikdə Toksikolojı Məlumat Xidmətinə m&uuml,raciət etmək lazımdır.

D&uuml,zg&uuml,n istifadə qaydası
1. Ampulu g&ouml,t&uuml,r&uuml,n.
2. Yuxarı ucunu buraraq qoparın.
3. Ucunu stəkana salıb, ampulu sıxaraq m&ouml,htəviyyatını boşaldın.
Buraxılış forması
İ&ccedil,mək &uuml,&ccedil,&uuml,n 20 ədəd 10 ml-lik ampul, i&ccedil,lik vərəqə ilə birgə karton qutuya yerləşdirilir.


Saxlanma şəraiti
25 Co-dən yuxarı olmayan temperaturda, uşaqların əli &ccedil,atmayan yerdə saxlanmalıdır.

Aptekdən buraxılma şərti
Resept əsasında buraxılır.

İstehsal&ccedil,ı
FAES FARMA, S.A.
Maximo Aguirre, 14 &ndash, Lamiaco (Lejona)
Vizcaya (Spain)

how.qip.ru

Таблетки Динамико для мужчин

Это – покрытые пленочной оболочкой таблетки. Внешний вид: голубой цвет, овальная форма, дизайн – двояковыпуклые таблетки с риской. Есть два варианта препарата: Динамико и Динамико Тева. Один производят в Хорватии, другой – в Израиле. При прохождении курса лечения препарат показывает высокую эффективность, около 86% мужчин отмечают улучшение потенции. Половое возбуждение наблюдается только при постоянной сексуальной стимуляции члена.

Состав­

Для понимания лечебного действия таблеток, нужно знать, что входит в состав. Препарат Динамико является дженериком (аналогом Виагры). Подробное описание и количество действующего вещества отображено в таблице:Компоненты

Название вещества

Дозировка в 1 таблетке (мг)

Основные

силденафила цитрат

140.48

(содержание активного вещества силденафила 100 мг)

Дополнительные

целлюлоза микрокристаллическая

412

кроскармеллоза натрия

20

гипролоза

19

магния стеарат

5

кремния диоксид

4

Оболочка

опадрай II белый (гипромеллоза, лактозы моногидрат, титана диоксид, макрогол 4000, натрия цитрат)

23.82

индигокармин

0.18

Фармакологические свойства

Препарат предназначен для лечения половой дисфункции у мужчин. Во время сексуальной стимуляции восстанавливает нарушение потенции за счет усиления тока крови в члене. Физиология эректильной функции заключается в освобождении соединений азота в пещеристых телах полового члена. NO влияет на фермент гуанилатциклазу, который повышает количество циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ). Основной эффект цГМФ заключается в расслаблении гладкомышечной оболочки сосудов, что способствует большому притоку крови к члену и усилению эрекции.

Силденафил – это селективный ингибитор (замедлитель) специфической фосфодиэстеразы (ФДЭ) 5, которая вызывает распад цГМФ в пещеристом теле полового члена. Вещество напрямую не влияет на расслабление мышц, но увеличивает эффективность воздействия оксида азота на ткань и повышает кровоток в половом органе. При сексуальной активности включается цепь реакций NO-цГМФ, и угнетение ФДЭ5 приводит к увеличению количества циклического гуанозинмонофосфата в пещеристых телах.


Таблетки Динамико

Показания к применению

Лекарство Динамико оказывает терапевтический эффект только при сексуальной стимуляции. Основная задача – это устранение проблемы эректильной дисфункции, для которой характерна неспособность достижения и сохранения эрекции члена во время полового акта. Таблетки подходят для мужчин от 18 до 65 лет без серьезных заболеваний. Людям старшего возраста необходимо оценивать риск для здоровья перед началом применения лекарства.

Инструкция по применению Динамико

Препарат нужно принимать внутрь за 1 час до планируемого полового акта. За сутки медикамент употребляется не более одного раза. Средняя дозировка 50 мг, но с учетом тяжести заболевания, эффективности и переносимости препарата ее увеличивают до 100 мг или уменьшают до 25 мг. Важна постоянная корректировка дозы для больных с хронической почечной и печеночной недостаточностью, людей пожилого возраста и пациентов, принимающих препараты на основе альфа-адреноблокаторов.

Особые указания


Перед употреблением препарата необходимо тщательное обследование состояния здоровья мужчины. Основная цель – выявление причины нарушения эрекции и возможность устранения заболевания. Необходимо устранить риск возникновения серьезных нарушений здоровья из–за повышения половой активности. Особое значение нужно придать обследованию сердечно-сосудистой системы. Активное вещество силденафил снижает артериальное давление, сильно действует на людей с обструктивными изменениями левого желудочка или явлением множественной атрофии миокарда.

Нельзя совмещать прием нескольких препаратов для лечения эректильной дисфункции. Нужно избегать применения препарата при наличии аномалий развития полового органа у мужчин (фимоз, ангуляция, перепончатый половой член, эктопия) и миеломной болезни, серповидно-клеточной анемии, лейкозе (высок риск возникновения длительной, болезненной эрекции – приапизма).

Лекарственное взаимодействие

Эффект силденафила может изменяться в зависимости от совместного приема таблеток Динамико с разными лекарственными препаратами. Перед применением нужна консультация специалиста, чтобы исключить риск развития тяжелых побочных реакций. Необходимо с осторожностью принимать препарат со следующими медикаментами:

 • Кетоконазол, Эритромицин, Циметидин, Ритонавир, Саквинавир. Эти медикаменты увеличивают концентрацию силденафила, при этом его доза не должна превышать 25 мг за сутки.

 • Натрия нитропруссид. При одновременном приеме происходит усиление антиагрегантного эффекта нитропруссида.
 • Никорандил. Наличие натриевого компонента в составе препарата может привести к тяжелой артериальной гипотонии.
 • Другие донаторы оксида азота (Аргинин, Агматин). Сочетанный прием может привести к летальному исходу.
 • Гипотензивные препараты (блокаторы кальциевых каналов, бета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ). При сочетании с силденафилом происходит усиление гипотензивного эффекта.
 • Гипогликемические препараты. Сочетание усиливает гипогликемический эффект, возможно резкое снижение количества сахара в крови.
 • Грейпфрутовый сок. Повышает концентрацию силденафила в крови.

Препараты в блистерных упаковках

Побочные действия

Динамико – сильнодействующий препарат, вызывающий повышение потенции. Возможные побочные эффекты из-за влияния медикамента на другие системы организма:


 • Нервная – головная боль, сонливость, головокружение, реже ишемический инсульт, обмороки и судороги, психомоторное возбуждение.
 • Дыхательная – заложенность носа, кровотечение.
 • Органы пищеварения – диспепсия (тошнота, рвота, метеоризм, жидкий стул), сухость во рту.
 • Сердечно-сосудистая – чувство сердцебиения, тахикардия, изменение давления, аритмия, стенокардия, предсердная фибрилляция, инфаркт и даже внезапная смерть.
 • Иммунная – возникновение аллергических реакций в виде сыпи, синдром Лайелла.
 • Половая – приапизм, длительная эрекция;
 • Органы зрения – нарушение цветовосприятия, повышенное слезотечение, изменение четкости, краснота склер, боль в глазах, слепота.
 • Органы слуха – шум в ушах.

Передозировка

При приеме препарата однократно и натощак в количестве 800 мг могут появиться нежелательные симптомы: слабость, тошнота, рвота, головные боли, головокружение, нарушение зрения и слуха, артериальная гипотензия, заложенность носа, тахикардия. Они выражены сильнее и проявляются чаще, чем при нормальных дозировках. Частота побочных эффектов возрастает от употребления около 250 мг препарата в сутки.

Противопоказания

В связи с сильным действием на организм, прием препарата Динамико нужно осуществлять с осторожностью. Полностью отказаться от таблеток нужно в нескольких случаях:

 • индивидуальная непереносимость к компонентам препарата:
 • нарушение функции печени (печеночная недостаточность, цирроз);
 • одновременный прием донаторов оксида азота, нитратов, Ритонавира;
 • наследственные заболевания сетчатки глаза (дистрофия, дегенерация);
 • заболевания почек (хроническая почечная недостаточность, гломерулонефрит);
 • тяжелые заболевания сердца (аритмия, гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда);
 • острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт);
 • женщины;
 • возраст до 18 лет;

Условия продажи и хранения

Купить Динамико можно только в аптеке по рецепту врача. Хранение таблеток разрешено в течение 3-х лет с момента изготовления. Препарат необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей. Температура не должна превышать +25°С.

Аналог Динамико

В терапии эректильной дисфункции существует большое количество препаратов, изготовленных на основе действующего вещества силденафила. Если по какой-то причине не удалось найти Динамико, можно воспользоваться не менее эффективными аналогами препарата:

 • Виагра;
 • Силафил;
 • Риджамп;
 • Максигра;
 • Визарсин;
 • Вигранде;
 • Эрексезил;
 • Таксиер;
 • Ревацио.

Таблетки Виагра

Цена Динамико

Ценовой диапазон зависит от дозировки и количества таблеток в упаковке. Точную стоимость препарата в аптечных пунктах Москвы вы можете узнать из таблицы:

Название и адрес аптеки

Стоимость упаковки, руб.

таб. п/обол. 50 мг №1

таб. п/обол. 50 мг №4

таб. п/обол. 100 мг №1

таб. п/обол. 100 мг №4

ЭликсирФарм

352

860

424

1040

Медбиолайн

445,5

537,5

788,4

1105

Александровская аптека

445

781

540

991

Кремлевская Аптека

405

737

504

889

ЗдравЗона

373

748

417

810

Отзывы

Алексей, 59 лет

После развода с женой, у меня длительное время не было сексуальных отношений. Однажды я встретил женщину, которая привлекала меня. В первую ночь при сексуальном возбуждении половой член никак не реагировал. После неудачных попыток я обратился к врачу. Мне порекомендовали препарат Динамико. После приема одной таблетки я доволен результатом.

Тимур, 35 лет

Я столкнулся с такой деликатной проблемой, как эректильная дисфункция. Почитал отзывы мужчин о препаратах, выбрал Динамико. Привлекла стоимость. Побочных реакций после приема таблетки у меня не было, эффекта тоже. Может я неправильно изучил инструкцию или съеденная перед этим пища (ел морепродукты и пил алкоголь) повлияла.

Татьяна, 45 лет

С мужем моей подруги случилась неприятность, на нервной почве у него не получалось заниматься сексом. Семья разрушалась, антидепрессанты не помогали. Мы узнали по отзывам в интернете о препарате Динамико. Для покупки таблеток пришлось выписать рецепт у врача, иначе его не купить. После приема препарата сексуальная жизнь у подруги с ее мужем улучшилась.

sovets.net

Общие сведения

Основные характеристики:

 • Торговое наименование: Dynamico Teva, Динамико Тева
 • Производитель: Тева (Израиль)
 • Активное вещество: силденафил
 • Показание: снижение эректильной функциональности у мужчин
 • Дозировка: 25, 50 или 100 мг
 • Фасовка: по 1 или 4 таблетки в упаковке
 • Время действия: улучшение потенции длится 1–2 часа
 • Совместимость с алкоголем: не допускается
 • Возрастные ограничения: не принимать лицам моложе 18 лет; после 65 лет принимать таблетки 25 мг (50 и 100 мг принимать только по назначению доктора)
 • Продажа: без рецепта врача
 • Аналоги: Виагра, дженерики Виагры, Виасан, Визарсин, Левитра, Зидена и пр.

Обращаем ваше внимание, что сейчас в продаже можно встретить много фальсификатов. Внимательно читайте состав и изучайте упаковку. Оригинальная коробка имеет бело-голубую расцветку как на фот. Внутри находится серебристый блистер с 1 или 4 голубыми таблетками округлой формы. Если есть подозрения, что вы приобрели фальшивку – ни в коем случае не принимайте ее, это может быть очень опасно для вашего здоровья.

Механизм действия и дозировка

Действие лекарства основано на том, что, попадая в организм, активное вещество высвобождает оксид азота, тем самым расслабляя стенки гладкой мускулатуры и усиливая кровообращение в половом члене (возникает гипозитивный эффект). При возникновении естественной эрекции пещеристые тела пениса заполняются большим количеством крови, от чего возникшее возбуждение становится сильнее, чем оно было бы без принятия препарата.

Если у мужчины вообще не возникает эрекции, то, к сожалению, стимуляторы вроде Динамико или его аналоги помочь не смогут. Здесь требуются препараты посильнее или более радикальные меры – все зависит от причины, по которой у мужчины отсутствует потенция.

Динамико выпускается в трех дозировках – 25, 50 и 100 мг. Таблетки с небольшим количеством силденафила рекомендованы для мужчин со здоровой эрекцией, но желающих добиться лучших результатов в постели или подстраховаться от случайных неудач (например, при сильном волнении или после тяжелой физической нагрузки).

50 мг оказывают сильное влияние и рекомендуются к приему в тех случаях, когда естественной эрекции не хватает для совершения полноценного полового акта. Таблетки 100 мг рекомендуется принимать только после консультации с доктором – часто они назначаются пациентам с заболеваниями, спровоцировавшими эректильную дисфункцию.

Принцип использования

Динамико инструкция по применению рекомендует принимать за 1–2 часа до запланированного полового акта. Именно в это время силденафил полностью усваивается организмом и начинает действовать на эрекцию.

С алкоголем таблетки принимать не рекомендуется по двум причинам. Во-первых, алкоголь снижает эрекцию и тем самым делает прием препарата бесполезным. Во-вторых, Динамико и алкоголь способствуют повышению кровяного давления, что дает двойную нагрузку на сердце.

Что касается еды, то инструкция рекомендует принимать стимулятор через час после приема пищи. Если выпить таблетку и поесть одновременно, то действие лекарства снизится на 20 %, а если речь идет о жирной высококалорийной пище – то таблетки станут менее эффективными на 40 %.

Когда употреблять не рекомендовано

Главными выводящими органами для силденафила являются кишечник (72 %) и почки (28 %) – именно они и получают основную нагрузку. Инструкция не рекомендует применять Динамико и его аналоги при проблемах с этими органами.

Другими противопоказаниями являются аллергия на состав средства, одновременный прием стимулятора с донаторами оксида азота и лекарствами, содержащими нитраты и нитриты. Запрещено пить таблетки для эрекции людям с заболеваниями сердечнососудистой системы – если пренебречь этим правилом, то можно спровоцировать приступ.

Препарат достаточно сильный, поэтому может вызвать множество побочных реакций. Судя по отзывам, чаще всего после приема таблетки может возникнуть:

 1. Головная боль, головокружение, сонливость.
 2. Судороги в конечностях.
 3. Небольшое нарушение цветовосприятия, легкая боязнь света.
 4. Учащение пульса, «приливы».
 5. Чихание, сыпь на коже, зуд, заложенность носа, слезотечение.

Если появились такие побочные эффекты, то надо подождать в течение 3–4 часов, когда силденафил будет выведен. Если реакции не прошли – следует обратиться к врачу. Принимать стимулятор, вызвавший «побочки», нельзя, лучше подобрать аналог, который не вызовет отторжения организмом.

Что касается пролонгированной эрекции (длительной – дольше 3 часов), то таких случаев после приема этого средства зафиксировано не было.

Стоимость

Цена на Динамико зависит от концентрации силденафила и количества таблеток в упаковке. В среднем цена на препарат будет следующей:

Количество таблеток в упаковке

Концентрация активного вещества в одной таблетке

Примерная цена

1 таблетка

25 мг

355 руб.

1 таблетка

50 мг

345 руб.

1 таблетка

100 мг

460 руб.

4 таблетки

50 мг

680 руб.

4 таблетки

100 мг

770 руб.

Для сравнения – вот средние цены на аналоги для потенции (стоимость за одну таблетку):

Название аналога

Концентрация активного вещества в одной таблетке

Примерная цена

Визарсин

25 мг

110 руб.

Левитра

100 мг

960 руб.

Зидена

100 мг

440 руб.

Сиалис

20 мг

820 руб.

Виасан

100 мг

480 руб.

Виагра

50 мг

600 руб.

Виагра

100 мг

709 руб.

Динамико – качественный препарат для нормализации эректильной функциональности мужчины. Он имеет удобную дозировку – 25, 50 или 100 мг, доступную стоимость. Отзывы на средство в основной массе лучше, чем отзывы на его аналоги. Тем не менее мы все-таки не рекомендуем самостоятельно назначать себе этот препарат. Лучше сначала сходить к врачу и выяснить причину ослабления эрекции. Специалист на основе поставленного диагноза подберет лекарства, которые эффективнее подействуют на мужчину и помогут не замаскировать на время проблему, а избавиться от нее раз и навсегда.

mensgen.ru

Состав

В составе препарата Динамико (международное название Dynamico) содержится действующее вещество Силденафил (МНН Sildenafilum). Выпускают такие дозировки: 25 мг, 50 мг, 100 мг.

В качестве вспомогательных ингредиентов производитель Динамико Тева (Teva) применяет производные целлюлозы, диоксиды Si, стеараты Mg, моногидраты лактозы, диоксиды Ti, краситель индиго.

Форма выпуска

Лекарство выпускается в форме таблеток, которые покрыты оболочкой.

Динамико 25 и 50 мг отличается круглой формой, голубым цветом таблетки. Препарат в дозе 100 мг характеризуется овальной формой таблетки, голубым цветом, наличием разделительной риски.

В одной упаковке препарата в дозе 25 мг содержится 1 таблетка, 50 мг — 1 или 4 таблетки, Динамико в дозе 100 мг выпускает по 1 или 4 таблетки на блистере.

Фармакологическое действие

Динамико относится к фармакологической группе препаратов, которые применяются для симптоматической терапии нарушения эрекции у мужчин. Силденафил, который проявляется свое действие только при сексуальных стимуляциях, обладает таким комплексом фармакологических механизмов действия:

 1. Увеличение притока крови к пенису.
 2. Стимуляция выхода оксида азота (NO) в области кавернозных тел, расположенных в пенисе и обеспечивают наступление эрекции.
 3. Увеличение синтеза ГМФ(за счет инактивации фермента ФДЕ5), которая обеспечивает расширение сосудов в половом члене, что приводит к усиленному притоку крови и расслаблению мышц.
 4. Снижение давления.

Важно! Силденафил не оказывает прямого влияния на наступление эрекции, а действует опосредованно — через стимуляцию выработки NO и расширения сосудов.

Для того, чтобы медицинский препарат Динамико начал свое действие, обязательно необходимо сексуальное возбуждение.

Средство быстро всасывается. На начало наступления эффекта оказывает влияние пища, особенно жирная. Препарат, принятый на голодный желудок, действует быстрее.

Показания к применению

Динамико применяют и назначают для лечения эректильной дисфункции у мужчин, которая проявляется отсутствием эрекции или невозможностью ее сохранить до конца полового акта. В некоторых источниках (в официальной инструкции по применению такая информация отсутствует) показанием к применению препарата является комплексная терапия доброкачественной аденомы простаты.

Противопоказания

Перед началом приема препарата важно учитывать наличие таких противопоказаний к применению:

Применение Динамико при наличии таких особенностей и патологий, в том числе у взрослых женщин, при лактации и кормлении грудью, а также у ребенка может иметь серьезные последствия для здоровья.

Инструкция по применению

Принимать препарат необходимо только перорально в любое время суток — утром (до обеда), после обеда, вечером. Дозу подбирает врач для каждого больного индивидуально. Самостоятельное изменение назначенной схемы и продолжительности приема недопустимо.

Динамико рекомендуется принимать на голодный желудок в целях профилактики снижения эффективности и продления эрекции. Кратность приема — один раз в течение суток.

Таблетки Динамико для потенции мужчин принимаются за час до полового акта. Эффект наступает спустя 30 минут после приема таблетки Динамико. Время действия — не более 4-5 часов согласно официальной аннотации и описаниям исследований средства.

Способ применения для нормализации эрекции:

Разовая доза — 50 мг, максимальная — 100 мг. При необходимости прием препарата снижают до 25 мг. Длительность приема — по потребности. Необходимо избегать частого назначения Динамико, поскольку повышается вероятность побочных эффектов. Резкая отмена не имеет последствий.

Особенности применения при наличии патологий печени, почек:

Для мужчин с болезнями печени, почек, а также принимающих препараты, которые инактивируют печеночные ферменты, разовая доза мужских таблеток для потенции Динамико должна составлять 25 мг. Только по согласованию с врачом доза может быть увеличена до 50 или 100 мг.

Пациентам пожилого возраста коррекция дозы часто не проводится.

Передозировка

В случае передозировки повышается частота и выраженность побочных действий. Лечение симптоматическое, поскольку средств для ускорения выведения из организма Силденафила не существует.

Побочные действия

Важно! Прием препарата часто сопровождается развитием нежелательных реакций.

К частым побочным эффектам Динамико относят следующие:

Более редкие побочные эффекты:

Такие эффекты требуют обращения к врачу и отмены препарата.

Взаимодействие с другими средствами

Комбинация Динамико с большинством препаратов не приводит к изменениям эффективности. Совместимость с некоторыми группами лекарств может вызывать усиление или снижение их активности.

При комбинации с нитратами происходит усиление эффективности. Поэтому совместные курсы лечения противопоказаны.

Динамико вызывает повышение активности гипотензивных средств. При совместном применении отмечается снижение давления.

Препараты, которые ингибируют печеночные ферменты, приводят к повышению концентрации Динамико в организме. К таким средствам относятся Циметидин, Эритромицин, Никорандил, Кетоконазол таблетки, противовирусные средства.

С алкоголем

Нет информации о негативных последствиях взаимодействия с алкоголем. Не рекомендуют сочетать Динамико (лекарство от потенции) и большие дозы алкоголя. Совместимость Динамико с алкоголем в таком случае может оказаться низкой.

Аналоги

Существует много препаратов, которыми можно заменить по необходимости Динамико. В список аналогов (дженериков) Динамико в России как импортных, так и отечественных по действующему веществу попали такие препараты:

Синонимами голубых таблеток Силденафила (Динамико) по эффектам являются такие действующие вещества:

Указанные препараты не эффективнее, чем Силденафил. Разница в активном веществе и фирме-производителе. Поэтому такие средства являются полноценной заменой Динамико.

Срок годности

Срок годности — 3 года. По истечении указанного периода запрещено применение препарата.

Условия продажи и хранения

Хранится при комнатной температуре в местах, где нет доступа для детей и прямых солнечных лучей.

Отпускается из аптеки по рецепту врача, который должен быть выписан на латинском языке с указанием активного компонента на латыни для осуществления равноценной замены при необходимости.

Особые указания

Перед началом приема препарата следует сообщить доктору о следующих патологиях:

Средство может вызывать головокружения, нарушения зрения. Поэтому важно до выяснения реакции ограничить управление транспортом и точными механизмами.

Цена

Стоимость Динамико отличается в разных регионах для различных дозировок:

Отзывы

Отзывы врачей-специалистов:

Илья Меркелов, сексолог: Динамико отличный препарат, который помогает добиться стойкой        эрекции. Побочные действия не слишком серьезные, быстро проходят. Препарат стоит дешевле в отличие от аналога Виагры.

Мария Ковальцова, сексолог-андролог: Динамико в таблетированной форме выпуска часто врачи назначают в качестве аналога дешевого Виагры. Препарат отлично лечит нарушения эрекции. Позволяет с минимумом побочных действий помочь мужчине в решении деликатного вопроса.

Отзывы больных:

Мирон П.: у меня отсутствует эрекция, болит в нижней части живота. Уролог назначил курс лечения, в который включил по мере необходимости Динамико. Доктор сказал, что можно заменить на аналоги, в том числе российские (Силденафил). Я почитал аннотацию к Динамико, отзывы мужчин и решил приобрести препарат. Привыкания нет. Результатом очень доволен.

Олег И.: врач назначил Динамико (Dinamico). Одновременно я принимаю средство Динамоген (Dynamogen). Доктор сказал, что препараты совместимы между собой. Результат лечения меня очень порадовал.

manbe.ru

Состав

Таблетка в специальной защитной плёночной оболочке голубого окраса содержит 25/50/100 мг силденафила.

Дополнительные компоненты: стеарат Mg, микрокристаллическая целлюлоза, диоксид кремния (безводная, коллоидная форма), гипролоза, кроскармеллоза Na.

Компоненты плёночной оболочки: белый опадрай-2 (цитрат Na, макрогол, гипромеллоза, моногидрат лактозы) и инлигокармин.

Форма выпуска

Динамико таблетки для мужчин 25/50 мг: двояковыпуклая, круглая форма; цвет плёночной оболочки – голубой.

Таблетки Динамико с дозировкой активного вещества 100 мг: двояковыпуклая, овальная форма; с обеих сторон имеются риски. Цвет плёночной оболочки – голубой.

Блистеры изготовлены из ориентированного полиамида (возможно изготовление из алюминиевой фольги). В каждом блистере по 1 либо 4 таблетки. В пачке находится 1 блистер.

Фармакологическое действие

Препарат Динамико применяется для лечения эректильной дисфункции. Действующее вещество ингибирует ФДЭ-5. За счёт усиленного кровопритока к половому члену активное вещество способно восстанавливать нарушенную эректильную функцию при обеспеченной сексуальной стимуляции.

Эрекция на физиологическом уровне основана на высвобождении NO – оксида азота в пещеристых телах в результате возбуждения. NO способен активировать гуанилатциклазу, которая повышает уровень циклической формы гунозинмонофосфата (цГМФ), расслабляющего гладкомышечные волокна в кровеносных сосудах, что приводит к усилению кровопритока к пещеристым телам в половом члене.

Силденафил – избирательный ингибитор цГМФ (специфическая ФДЭ-5), под воздействием которого происходит распад цГМФ в пещеристых телах в половом члене. Активное вещество не проявляет прямого влияния на расслабление гладкомышечной мускулатуры в пещеристых телах, но при этом способно увеличивать кровоприток к половому члену и усиливать способность NO расслаблять гладкую мускулатуру. При сексуальной стимуляции наблюдается активация цепи NO-цГМФ, которая угнетает ФДЭ-5, увеличивающей уровень цГМФ в пещеристых телах. Вышеописанный фармакологический эффект наблюдается только при сексуальной стимуляции.

Силденофил активнее всех известных изоферментов ФДЭ: в 10 раз превосходит по активности ФДЭ-6, в 80 раз – ФДЭ-1, в 700 раз – ФДЭ-2, 4, 7, 11. Действующее вещество селективнее в сравнении с ФДЭ-3 в 4 тысяч раз, что имеет важное значение, т.к. ФДЭ-3 – основной фермент регуляции сердечной сократимости.

Для Силденафила характерен мягко выраженный гипотензивный эффект, который носит кратковременный эффект и практически не имеет клинического значения при лечении медикаментом в рекомендуемых производителем дозах. Гипотензивное воздействие обусловлено вазодилатирующим эффектом, вызванным повышенным содержанием цГМФ в гладкомышечных волокнах в сосудистой стенке.

Фармакодинамика и фармакокинетика

Процесс всасывания

Быстро всасывается после приёма per os. При приёме натощак максимальный уровень регистрируется через 0.5-2 часа. Биологическая доступность зависит от приёма пищи: натощак – 41%, после еды – 20-40% (достигается 1.5-3 часа).

Распределение

Показатель VSS равен 105 литрам. С плазменными белками активные метаболиты и сам Силденафил связываются на 90% от принятой дозы. Показатель не носит дозозависимый характер.

Метаболизм

Дополнительный путь метаболизма осуществляется при участии микросомального изофермента CYP2C9, а основной –CYP3A4. Самым главным активным циркулирующим метаболитом является N-деметилметаболит, который в отношении ФДЭ проявляет активность, равную 50% активности Силденафила. Его концентрация достигает 40% от уровня Силденафила. Период полувыведения N-деметилметаболита равен 4 часам.

Выведение

Клиренс активного вещества равен 41 л/ч. Период полувыведения равен 3-5 часам. Неактивные метаболиты выводятся на 13% через почечную систему и на 80% кишечником.

Особая группа пациентов

По сравнению с пациентами 18-45 лет у лиц старше 65 лет показатель Cmax выше на 90%, что объясняется сниженным клиренсом Силденафила. Уровень активного вещества, не связанного с плазменными белками, равен 40%. При умеренной патологии почечной системы фармакокинетика не меняется (при приёме 50 мг медикамента). При цирротическом поражении печёночной системы показатели Cmax и AUC увеличиваются на 47 и 84% соответственно.

Показания к применению

Медикамент проявляет свою активность только под воздействием сексуальной стимуляции. Основное направление применения Динамико – терапия эректильной дисфункции, для которой характерна неспособность достигать и сохранять эрекцию пениса, достаточную для совершения полового акта.

Противопоказания

 • приём Ритонавира;
 • индивидуальная гиперчувствительность;
 • пациенты, страдающие потерей зрения на одном глазу из-за оптической ишемической передней нейропатии неартериального происхождения (в независимости от влияния ингибитора ФДЭ-5);
 • ограничение по возрасту – до 18-летия;
 • женский пол;
 • приём органических нитратов, донаторов NO;
 • выраженная патология печёночной системы;
 • дегенеративные изменения в сетчатке наследственного генеза (например, пигментный ретинит).

Медикамент не назначают лицам, которым сексуальная активность нежелательна:

 • жизнеугрожающие аритмии;
 • сердечная недостаточность;
 • артериальная гипертония;
 • артериальная гипотония;
 • нестабильная форма стенокардии;
 • инфаркт миокарда;
 • нарушения мозгового кровообращения.

Относительные противопоказания:

 • обструктивное поражение выходного тракта левого желудочка;
 • синдром множественной системной атрофии;
 • обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия;
 • аортальный стеноз;
 • множественная миелома;
 • приапизм;
 • анатомическая деформация формы полового члена;
 • галактозо-глюкозная мальабсорбция;
 • недостаток лактозы;
 • непереносимость лактозы;
 • лейкоз;
 • приём альфа-адреноблокаторов.

Побочные действия

Органы зрения:

 • нарушение слезооттока;
 • поражение конъюнктивы;
 • нарушение цветовосприятия;
 • нарушение зрительного восприятия;
 • преходящая форма хроматопсия;
 • нечёткость зрительного восприятия;
 • усиленное восприятие света;
 • покраснение склеры;
 • окклюзия сосудов в сетчатке;
 • ишемическая форма передней оптической нейропатии;
 • сужение зрительных полей;
 • боль в глазных яблоках.

Сердце, сосудистая система:

 • фибрилляция предсердий;
 • ощущение учащённого сердцебиения;
 • внезапная коронарная смерть;
 • нестабильная форма стенокардии;
 • желудочковые аритмии;
 • инфаркт миокарда;
 • нестабильность кровяного давления.

Нервная система:

 • транзиторная ишемическая атака;
 • обмороки;
 • инсульт;
 • гипестезия;
 • судороги (в том числе рецидивирующие);
 • повышенная сонливость;
 • головокружения;
 • мигренозные головные боли.

Иные реакции:

 • глухота;
 • шум в ушах;
 • вертиго;
 • носовые кровотечения;
 • заложенность носа;
 • рвота;
 • диспепсические расстройства;
 • сухость во рту;
 • быстрая утомляемость;
 • боли в грудной клетке;
 • приапизм;
 • длительная эрекция;
 • кожные высыпания;
 • тошнота;
 • синдром Лайелла.

Таблетки Динамико, инструкция по применению (Способ и дозировка)

Медикамент необходимо принимать за 1 час до предполагаемой сексуальной активности.

Инструкция по применению Динамико 50 мг: 1 таблетка в сутки. Дозировка может быть снижена до 25 мг либо увеличена до 100 мг, учитывая переносимость и эффективность препарата.

При лёгкой/умеренной патологии почечной системы корректировка режима дозирования не требуется. При выраженной патологии со стороны почек лечение начинают с приёма 25 мг Силденафила с постепенным подъёмом до 50 либо 100 мг при хорошей переносимости. Первая доза для пожилых мужчин – 25 мг, с постепенным увеличением при потребности и хорошей переносимости.

Лечение также начинают с 25 мг при лёгкой/компенсированной патологии печёночной системы, постепенно увеличивая дозу до 50-100 мг по потребности. Аналогичной схемы следует придерживаться и пациентам, которые принимают препараты из группы альфа-адреноблокаторы.

Передозировка

Приём 800 мг вызывает следующие негативные реакции:

 • нарушения зрительного восприятия;
 • вертиго, головокружения;
 • диспепсические явления;
 • приливы;
 • головные боли по типу мигрени;
 • заложенность носа.

Гемодиализ не приносит результата, рекомендуется проведение посиндромной терапии.

Взаимодействие

Концентрация Силденафила в крови увеличивается при лечении ингибиторами изоферментов CYP2C9 и CYP3A4:

 • Эритромицин;
 • Кетоконазол;
 • Циметидин.

Таким пациентам рекомендуется принимать 25 мг Силденафила.

Максимальная концентрация Силденафина повышается на 300%, а показатель AUC – на 1000% при одновременном применении Ритонавира. Данные показатели повышаются и при лечении Саквинавиром. Динамико не влияет на фармакокинетику Саквинавира и Ритонавира. Силденафил способен усиливать антиагрегантное действие Нитропруссида Na. Возможно развитие тяжёлой артериальной гипотонии при приёме Никорандила, который содержит нитратный компонент. Наблюдается взаимное усиление эффектов (возможен смертельный исход) при приёме нитратов и иных донаторов NO. Препарат Динамико может усиливать гипотензивное действие ингибиторов АПФ, бета-блоктаоров и медикаментов группы БКК. Наблюдается усиление активности гипогликемических лекарственных средств. Возможно развитие ортостатической гипотонии и выраженное падение уровня кровяного давления при приёме альфа-адреноблокатора Доксазозина. Концентрация активного вещества Силденафила возрастает, если запивать таблетки грейпфрутовым соком.

Условия продажи

Динамико отпускается при предъявлении в аптечном пункте рецептурного бланка от врача с печатями.

Условия хранения

Таблетки сохраняют свою эффективность при хранении при температуре до 25 градусов при сохранности оригинальной упаковки.

Особые указания

Требуется тщательное обследование для определения истинных причин эректильной дисфункции. Пациентам, принимающим иные лекарственные средства, а также страдающим серьёзными заболеваниями со стороны сердца и сосудистой системы, рекомендуется оценить риск развития негативных реакций, связанных с сексуальной активностью. Силденафил способен плавно понижать кровяное давление. У пациентов с редким синдромом множественновыраженной атрофии и с обструктивным поражением левого желудочка гипотензивный эффект выражен сильнее. Большинство негативных реакций со стороны работы сердца и сосудистой системы развиваются сразу после совершения полового акта либо спустя определённое время после него. Крайне редко побочные реакции наблюдаются до полового акта. Недопустим параллельный приём иных лекарственных средств, назначаемых при эректильной дисфункции.

Медикамент с осторожностью применяют лица, страдающие различными заболеваниями, предрасполагающими к развитию приапизмы:

 • миеломная болезнь;
 • серповидно-клеточная анемия;
 • лейкоз (заболевание костного мозга).

При анатомической деформации пениса (на фоне кавернозного фиброза, ангуляции, болезни Пейрона) Динамико назначают с осторожностью. При развитии нарушений зрительного восприятия требуется немедленная консультация лечащего доктора. Приём более 200 мг действующего вещества не влияет на эффективность, но увеличивает выраженность и частоту проявлений дозозависимых негативных реакций. Рекомендуется воздержаться от управления автотранспортным средством.

Аналоги Динамико

Структурные аналоги:

 • Вилдегра;
 • Виагра;
 • Силафил;
 • Риджамп;
 • Максигра;
 • Визарсин;
 • Олмакс Стронг;
 • Вигранде;
 • Эрексезил;
 • Таксиер;
 • Ревацио;
 • Торнетис.

Визарсин или Динамико – что лучше?

Состав препаратов абсолютно идентичен, оба содержат Силденафил. Оба медикамента являются дженериками – заменителями оригинальной Виагры. Визарсин стоит намного дешевле (90-280 рублей).

С алкоголем

Силденафил не вступает во взаимодействие с Этанолом, однако алкогольсодержащие напитки способны расширять сосуды, подавляя потенцию и заставляя сердце работать чаще, с нагрузкой. Не рекомендуется употреблять алкоголь пациентам, страдающим различными заболеваниями со стороны сосудистой системы и сердца.

Отзывы о Динамико

Препарат зарекомендовал себя как хороший аналог Виагры, применяемый при нарушениях эрекции.

Отзывы о препарате Динамико (100 мг, 4 таблетки)

Медикамент самостоятельно эрекцию не провоцирует, механизм действия направлен на усиление возбуждения и притока крови. Согласно статистике потенция нормализовалась у 89% процентов пациентов. Пациенты отмечают, что если принять Динамико до еды, то его эффективность проявится уже через 30-40 минут, а если после еды, то эффект может затянуться на 3-4 часа.

Таблетки Динамико, отзывы мужчин

На тематических форумах лица мужского пола оставляют в основном положительные отзывы о препарате, подтверждая его эффективность при нарушениях потенции. Чаще всего пациенты пишут о том, что благодаря препарату уменьшается выраженность одышки во время полового акта, что обусловлено воздействием ферментов на сосуды дыхательного тракта и на лёгочную артерию (вазодилатирующий эффект). После прекращения действия препарата данный эффект теряется. Время действия медикамента индивидуально и варьируется в диапазоне 5-9 часов.

Цена Динамико, где купить

Цена Динамико в аптеках зависит от региона, дозировки активного вещества и количества таблеток. Например, цена Динамико 100 мг 4 таблетки – 1000 рублей. Медикамент в самой маленькой дозировке 25 мг можно купить в Москве за 300 рублей.

medside.ru

Наиболее часто — головная боль и «приливы». Обычно побочные эффекты при применении слабо или умеренно выражены и носят преходящий характер. При применении фиксированной дозы частота некоторых нежелательных явлений повышается с увеличением дозы.

Определение категорий частоты побочных эффектов: очень часто (≥10%); часто (≥1%, но <10%); нечасто (≥0.1%, но <1%); редко (≥0.01%, но <0.1%); очень редко (<0.01%), частота неизвестна (невозможно определить на основе имеющихся данных).

Со стороны иммунной системы: нечасто — реакции повышенной чувствительности (в т.ч. кожная сыпь), аллергические реакции.

Со стороны органа зрения: часто — затуманивание зрения, нарушение зрения, цианопсия; нечасто — боль в глазах, фотофобия, фотопсия, хроматопсия, покраснение глаз/инъекции склер, изменение яркости световосприятия, мидриаз, конъюнктивит, кровоизлияние в ткани глаза, катаракта, нарушение работы слезного аппарата; редко — отек век и прилегающих тканей, ощущение сухости в глазах, наличие радужных кругов в поле зрения вокруг источника света, повышенная утомляемость глаз, видение предметов в желтом свете (ксантопсия), видение предметов в красном цвете (эритропсия), гиперемия конъюнктивы, раздражение слизистой оболочки глаз, неприятное ощущение в глазах; частота неизвестна — неартериитная передняя ишемическая невропатия зрительного нерва (НПИНЗН), окклюзия вен сетчатки, дефект полей зрения, диплопия*, временная потеря зрения или снижение остроты зрения, повышение внутриглазного давления, отек сетчатки, заболевания сосудов сетчатки, отслойка стекловидного тела/витреальная тракция.

Со стороны органа слуха: нечасто — внезапное снижение или потеря слуха, шум в ушах, боль в ушах.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — «приливы»; нечасто — тахикардия, ощущение сердцебиения, снижение АД, увеличение ЧСС, нестабильная стенокардия, AV-блокада, инфаркт миокарда, тромбоз сосудов головного мозга, остановка сердца, сердечная недостаточность, отклонения в показаниях ЭКГ, кардиомиопатия; редко — фибрилляция предсердий, внезапная сердечная смерть*, желудочковая аритмия*.

Со стороны системы кроветворения: нечасто — анемия, лейкопения.

Со стороны обмена веществ: нечасто — ощущение жажды, отеки, подагра, некомпенсированный сахарный диабет, гипергликемия, периферические отеки, гиперурикемия, гипогликемия, гипернатриемия.

Со стороны дыхательной системы: часто — заложенность носа; нечасто — носовое кровотечение, ринит, астма, диспноэ, ларингит, фарингит, синусит, бронхит, увеличение объема отделяемой мокроты, усиление кашля; редко — чувство стеснения в горле, сухость слизистой оболочки полости носа, отек слизистой оболочки носа.

Со стороны пищеварительной системы: часто — тошнота, диспепсия; нечасто — рвота, сухость слизистой оболочки полости рта, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, боль в области живота, глоссит, гингивит, колит, дисфагия, гастрит, гастроэнтерит, эзофагит, стоматит, отклонение печеночных функциональных тестов от нормы, ректальное кровотечение; редко — гипестезия слизистой оболочки полости рта.

Со стороны костно-мышечной системы: часто — боль в спине; нечасто — миалгия, боль в конечностях, артрит, артроз, разрыв сухожилия, тендосиновит, боль в костях, миастения, синовит.

Со стороны мочевыделительной системы: нечасто — цистит, никтурия, недержание мочи, гематурия.

Со стороны половой системы: нечасто — увеличение молочных желез, нарушение эякуляции, отек гениталий, аноргазмия, гематоспермия, повреждение тканей полового члена; редко — пролонгированная эрекция и/или приапизм.

Со стороны нервной системы: очень часто — головная боль; часто – головокружение; нечасто — сонливость, мигрень, атаксия, гипертонус, невралгия, невропатия, парестезия, тремор, вертиго, симптомы депрессии, бессонница, необычные сновидения, повышение рефлексов, гипестезия; редко — судороги*, повторные судороги*, обморок.

Со стороны кожи и подкожных тканей: нечасто — кожная сыпь, крапивница, простой герпес, кожный зуд, повышенное потоотделение, изъязвление кожи, контактный дерматит, эксфолиативный дерматит, реакция фоточувствительности; частота неизвестна — синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз.

Прочие: нечасто — ощущение жара, отек лица, шок, астения, повышенная утомляемость, боль различной локализации, озноб, случайные падения, боль в области грудной клетки, случайные травмы; редко — раздражительность.

*побочные эффекты, выявленные во время постмаркетинговых исследований

Сердечно-сосудистые осложнения

В ходе постмаркетингового применения силденафила для лечения эректильной дисфункции сообщалось о таких нежелательных явлениях, как тяжелые сердечно-сосудистые осложнения (в т.ч. инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, внезапная сердечная смерть, желудочковая аритмия, геморрагический инсульт, транзиторная ишемическая атака, артериальная гипертензия и артериальная гипотензия), которые имели временную связь с применением силденафила. Большинство этих пациентов, но не все из них, имели факторы риска сердечно-сосудистых осложнений. Многие из указанных нежелательных явлений наблюдались вскоре после сексуальной активности, и некоторые из них отмечались после приема силденафила без последующей сексуальной активности. Не представляется возможным установить наличие прямой связи между отмечавшимися нежелательными явлениями и указанными или иными факторами.

Зрительные нарушения

В редких случаях во время пострегистрационного применения ингибиторов ФДЭ5, в т.ч. силденафила, сообщалось о НПИНЗН — редком заболевании и причине снижения или потери зрения. Большинство пациентов имели факторы риска, в частности снижение отношения диаметров экскавации и диска зрительного нерва («застойный диск»), возраст старше 50 лет, сахарный диабет, артериальная гипертензия, ИБС, гиперлипидемия и курение. В обсервационном исследовании оценивали, связано ли недавнее применение ингибиторов ФДЭ5 с острым началом НПИНЗН. Результаты указывают на приблизительно 2-кратное повышение риска НПИНЗН в пределах 5 периодов полувыведения после применения ингибитора ФДЭ5. Согласно опубликованным литературным данным, годичная частота возникновения НПИНЗН составляет 2.5-11.8 случаев на 100 000 мужчин в возрасте ≥50 лет в общей популяции. Следует рекомендовать пациентам в случае внезапной потери зрения прекратить применение силденафила и немедленно проконсультироваться с врачом. Лица, у которых уже был случай НПИНЗН, имеют повышенный риск рецидива НПИНЗН. Поэтому врачу следует обсудить данный риск с такими пациентами, а также обсудить с ними потенциальный шанс неблагоприятного воздействия ингибиторов ФДЭ5. Ингибиторы ФДЭ5, в т.ч. силденафил, у таких пациентов следует применять с осторожностью и только в ситуациях, когда ожидаемая польза перевешивает риск.

При применении силденафила в дозах, превышавших рекомендуемые, нежелательные явления были сходными с отмеченными выше, но обычно встречались чаще.

health.yandex.ru


Leave a Comment

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector